วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 6

การเรียนการสอนเป็นไปตามปกติ แต่มีการซ้อมทั้งกีฬา ขบวนพาเรด และซ้อมเดินสวนสนาม เพื่อไปประกวดในวันที่ 22 มิถุนายน 2555

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 5
สัปดาห์นี้ภาคเช้าของวันจันทร์และวันอังคารทางโรงเรียนให้นักเรียนซ้อมเดินขบวนพาเรด ซ้อมกีฬา ซ้อมเดินสวนสนามของเนตรนารี ป.5-6 จึงทำให้ไม่มีการเรียนการสอน ส่วนภาคบ่ายก็เรียนตามปกติ และซ้อมกีฬาอีกครั้งตั่งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไป ในวันพุธได้นำเต้นเอโรบิกและเข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-3 ตอนบ่ายก็พานักกีฬาไปซ้อมวิ่งในสนามหลังโรงเรียนกลับมาจากสนามอาจารย์จากราชภัฏก็มานิเทศของคณะ  ส่วนวันพฤหัสบดีก็ได้พานักเรียนรุ่น 10 -12 ปี ทั้งชายและหญิงไปซ้อมกีฬาที่สนามโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา ส่วนนักเรียนชั้นอื่นก็เข้าเรียนตามปกติ วันนี้  สุนีย์ช่วยงานธุรการ เรื่อง ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ และเตรียมแผนการสอนของ ม.1 หน่วยที่ 2  และในช่วงบ่ายมีการซ้อมวงดุริยางค์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันนี้เป็นวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน ในช่วงเช้าไม่ได้สอนเพราะซ้อมกีฬานักเรียน พร้อมกับซ้อมเชียร์ และเช็คระบบ elearning ของโรงเรียน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่4
สัปดาห์นี้ทางโรงเรียนให้ส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมการประเมินสมศ. รอบสาม ในวันอังคารที่ 5 ระดับชั้นละ 1 หน่วยก่อนพร้อมบันทึกหลังสอนในแผนที่ได้สอนไปแล้วด้วย ในสัปห์ดานี้ได้สอนแค่สามวันเพราะวันจันทร์โรงเรียนปิดส่วนวันพุธลาไปประชุมที่มหาวิทยาลัย  ทั้งสัปห์ดาเลยที่นักเรียนไม่ได้ซ้อมกีฬาอย่างเต็มที่เพราะฝนตกทุกวัน แต่จะมีการนัดซ้อมในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และในสัปห์ดานี้    สุนีย์ได้เริ่มทำโครงการพันธุกรรมพืชและศึกษาแบบฟอร์มการวิจัยในชั้นเรียนและได้ดำเนินการทำไปบ้างบางส่วน  ส่วนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ได้ร่วมทำกับคณะครู ตัวโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินโครงการในวันจันทร์ที่ 11  มิถุนายนนี้ค่ะ