วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2556

วันจันทร์และวันอังคาร ช่วยคุมสอบนักเรียนชั้น ม.4/1 ตลอดทั้งวัน
วันพุธ ช่วยคุมสอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET ทั้งวันเช่น
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คสถิติการมาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2556

วันพุธ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนที่ประจำชั้น เช็คสถิติการมาเรียน ทำแบบฟอร์มเช็คการมาเรียนเพิ่มเติม เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1  สอนกิจกรรมชุมนุม นำข้อสอบไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อย ออกไปธนาคารเพื่อนำเงินสหกรณ์ของโรงเรียนไปฝาก
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน สรุปงานที่ฝ่ายกิจการ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม และตรวจงานนักเรียน
วันศุกร์ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนที่ประจำชั้น เช็คสถิติการมาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมในคาบแรก  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1และ ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม และจัดเตรียมข้อสอบของตัวเอง ของเพื่อน และของครูพี่เลี้ยง

สัปดาห์ที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2555

สัปดาห์นี้ ลาป่วยทั้งสัปดาห์ เพราะเป็นโรคช่องหูอักเสบ แต่ได้แจ้งทางโรงเรียนและครูพี่เรียบร้อยแล้ว และได้ฝากงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบให้รุ่นน้องและเพื่อน ๆ แล้วค่ะ

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2555

วันจันทร์และวันอังคาร ประชุมครูและนักศึกษา เรื่องการวางแผนการจัดค่ายเศรษฐกิจพอเพียงสู่อาเซียน และเรื่องการจัดงานปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม  2555 ในเวลาตอนบ่ายหลังจากประชุมเสร็จ ก็เตรียมงานโดยเริ่มจากการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระโดยให้ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียน พร้อมทั้งคิดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำ พร้อมทั้งการวัดและประเมินผล ซึ่งหมวดคณิตศาสตร์ตั้งชื่อฐานว่า ท่องเที่ยวอาเซียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีกิจกรรมดังนี้ ให้นักเรียนเขียนรายรับรายจ่ายของตัวเองแล้วเอาเงินรวมทั้งรายรับและรายจ่ายไปเปรียบเทียบกับสกุลเงินต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกอาเซีนในชิ้นงานพร้อมตกแต่งให้สวยงาม
วันพุธและวันพฤหัสบดี เช็คนักเรียนที่ไม่เข้าแถวและไม่มาเรียน เบิกวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการทำกิจกรรม  ช่วยแจกสมุดกิจกรรมค่ายให้นักเรียน สอนกิจกรรมในฐาน จัดเตรียมความพร้อมในฐาน วัดและประเมินผลหลังจากทำกิจกรรมเสร็จ
วันศุกร์ ดูแลความเรียนร้อยในการแต่งตัวนักแสดง เข้าฟังการบรรยายของนักเรียนอิสลาม และการตักบาตรของนักเรียนไทยพุทธ ช่วยทำที่ใส่ขนมที่ทำจากใบตองเพื่่อใช้ในการรับประทานอาหารแทนการใช้โฟมและจานเพื่อให้เข้ากับเศรษฐกิจพอเพียง ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน มอบรางวับแจ็กพ๊อตให้กับนักเรียน ช่วยในการจับฉลากของขวัญ ช่วยเตรียมสถานที่ ในงานเลี้ยงปีใหม่ของครูและแขกรับเชิญในตอนเย็นจนถึงสองทุ่ม