วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 21 ระหว่างวันที 1 - 5 ตุลาคม 2555

วันจันทร์และวันอังคารนักเรียนสอบปลายภาค  ต้องตรวจคะแนนข้อสอบและคะแนนเก็บของนักเรียนให้เรียบร้อยส่งให้ครูประจำชั้นในวันพฤหัสบดี ซึ่งสัปดาห์นี้ก็ไปทำงานที่โรงเรียนทุกวัน  และผอ. นัดประชุมในวันที่  8-9 ตุลาคม  2555 เพื่อสรุปงานต่างในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555