วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 10 ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2556

วันจันทร์และวันอังคาร ช่วยคุมสอบนักเรียนชั้น ม.4/1 ตลอดทั้งวัน
วันพุธ ช่วยคุมสอบการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการสอบ O-NET ทั้งวันเช่น
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คสถิติการมาเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น