วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2556

วันพุธ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนที่ประจำชั้น เช็คสถิติการมาเรียน ทำแบบฟอร์มเช็คการมาเรียนเพิ่มเติม เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1  สอนกิจกรรมชุมนุม นำข้อสอบไปให้ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบความเรียบร้อย ออกไปธนาคารเพื่อนำเงินสหกรณ์ของโรงเรียนไปฝาก
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน สรุปงานที่ฝ่ายกิจการ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม และตรวจงานนักเรียน
วันศุกร์ ควบคุมดูแลการทำความสะอาดของนักเรียนที่ประจำชั้น เช็คสถิติการมาเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมในคาบแรก  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1และ ม.3/2 และสอนสาระเพิ่ม และจัดเตรียมข้อสอบของตัวเอง ของเพื่อน และของครูพี่เลี้ยง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น