วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 15 ระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2556

วันจันทร์ เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน เขียนสถิตินักเรียนที่ไม่มาเรียนของสัปดาห์ที่แล้ว เช็คดูเวลาเรียนกับเนื้อหาบทเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 สรุปรูปเล่มงานวิจัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น