วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

สัปดาห์ที่ 16 ระหว่างวันที่ 17-22 กุมภาพันธ์ 2556

วันจันทร์ ใส่แบบสำรวจนักเรียนแต่ละห้องทัง 5 วัน เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน สรุปงานบางส่วน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และช่วยงานสหกรณ์
วันอังคาร เช็คนักเรียนที่ไม่มาเรียน แก้ไขบทสรุปของโครงการส่งเสริมวิชาการพร้อมปริ้น เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/1  เตรียมกระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบปลายภาค ให้ครูพี้เลี้ยงประเมินงานต่าง ๆ และช่วยงานสหกรณ์
วันพุธ เช็คชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน เช็คเวลาเรียนและคะแนนของนักเรียนเพื่อส่งฝ่ายวิชาการ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และเข้าสอนคาบชุมนุม เตรียมแบบประเมินการสอนของครูจำนวน 200 ชุด ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียนและสหกรณ์
วันพฤหัสบดี รับนักเรียนตอนเช้า เช็คชื่่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน ปริ้นงาน ออกข้อสอบ สรุปสถิติการมาเรียนในสัปดาห์นี้ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2
วันศุกร์ เช็คชื่่อนักเรียนที่ไม่มาเรียน ปริ้นงาน ออกข้อสอบ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3/2 และ ม3/1 จัดป้ายนิเทศให้อาจารย์ สรุปงานเพื่อในท่านรอง ผอ. ประเมินงานต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น